GBCA_homepage_slider4

Travel experts

GBCA

Cestovateľské služby
a poradenstvo v medzinárodnej
preprave cestujúcich
vo všetkých druhoch prepravy

GBCA_homepage_slider3

Oslovte nás

Je to jednoduché

Vyhodnotíme váš projekt
a nastavíme spoluprácu.
Podporujeme dobré myšlienky
infraštruktúrou a servisom.

GBCA_homepage_slider2

váš biznis

Rozviňte

Naše konzultačné služby
vám pomôžu odhaliť potenciál
vašich nápadov v cestovnom ruchu

Biznis konzultácie

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti rozvojových projektov cestovného ruchu v EÚ. Pomôžeme vám s vašimi zámermi: s ich analýzou, plánovaním aj realizáciou. Využite možnosť bezplatnej konzultácie. Cieľovým segmentom tejto služby je B2B.

Právne služby

Komplexné právne služby ťažia z našich znalostí právneho prostredia v oblasti medzinárodnej prepravy cestujúcich. Súčasťou je riešenie zabezpečenia plnenia práv cestujúcich v súvislosti s nepravidelnosťami v doprave v rámci EÚ. Príjemcami služieb sú firmy aj jednotlivci.

Plánovanie ciest

Poradenstvo a podpora pri plánovaní ciest a pobytu v EÚ – služby a podporné nástroje. Poskytujeme služby, ktoré umožňujú využiť možnosti integrovaného plánovania cesty v rámci EÚ a riešenie možných problémov priamo počas cesty s našimi aplikáciami a podporou.

Poskytujeme cestovateľské služby a poradenstvo v medzinárodnej preprave cestujúcich vo všetkých druhoch prepravy

GBCA

Tím profesionálov v cestovnom ruchu

Oddelenie rozvoja produktov

Tu vznikajú nápady na tvorbu nových produktov, resp. rozvoj existujúcich produktov a riešení. Skúsený tím sa venuje analýzam trhu, hľadaniu nových výziev a ich vyhodnoteniu, analytike poskytovaných služieb a ich následnej optimalizácii a rozvoju a nastavovaniu podporných procesov

Oddelenie IT podpory

Súčasťou produktov je extenzívna podpora sofistikovanými informačnými riešeniami. V IT divízii vznikajú a realizujú sa nové nápady a požiadavky na IT systémy, ktoré sú súčasťou nami poskytovaných služieb, a to systémy určené pre segment B2B, B2C, ako aj interné systémy riadenia prevádzky a podpory

Oddelenie právnych služieb

Pri návrhu riešení sa opierame o právne analýzy nášho skúseného tímu právnych konzultantov. Naše právne služby sú elementárnou súčasťou poskytovaných produktov, pretože zabezpečenie plnenia práv cestujúcich si vyžaduje poznanie právneho prostredia a takisto využitie právnych prostriedkov na ich ochranu

Oddelenie servisu a supportu

Našim zákazníkom poskytujeme podporné služby aj v režime 24/7, a to vo viacerých svetových jazykoch. Poskytovanie týchto služieb a vybavovanie požiadaviek zákazníkov má na starosti oddelenie servisu a supportu. Dohodnite si s nami úroveň služieb, ktorá podporí rast vášho biznisu

Vedenie spoločnosti

Andrej Miklošík

CEO/predseda predstavenstva

Oficiálne zastupuje a riadi spoločnosť GBCA, a.s. Pripravuje stratégiu rozvoja spoločnosti, tvorbu koncepcie poskytovaných služieb, vedie rokovania s kľúčovými obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Václav Jiříček

COO/zástupca predsedu predstavenstva

Zabezpečuje operatívne riadenie spoločnosti, prevádzky, financií a podporných procesov, koná samostatne v rokovaniach s partnermi, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja spoločnosti a nových projektoch.

Michal Balberčák

Konzultant/člen predstavenstva

Michal je konzultantom vybraných produktov a riešení v oblasti cestovného ruchu. Svoje skúsenosti z IT a e-biznisu uplatňuje pri konzultáciách projektov našich klientov, ako aj rozvoja vlastných produktov a služieb GBCA, a.s.

Naša filozofia

Chceme, aby vaše projekty fungovali, preto do spolupráce vkladáme potrebné znalosti a energiu tak, aby bolo projekt možné spustiť v rozumnom čase a s optimalizovanými nákladmi.

Dlhodobo sa orientujeme v oblasti medzinárodného cestovného ruchu. Realizovali sme početné nadnárodné implementačné projekty, ktoré priamo alebo nepriamo súviseli s medzinárodnou prepravou cestujúcich.

Poznatky, ktoré sme získali konzultovaním aj realizovaním desiatok projektov, využívame pri návrhu vlastných produktov, ako aj pri konzultačnej činnosti projektov našich klientov. Máme bohaté skúsenosti z leteckej, železničnej aj autobusovej dopravy, integrovaných riešení, rezervačných systémov aj affiliate programov. Stáli sme pri zrode a realizácii projektov s európskou aj celosvetovou pôsobnosťou.

Stojíme si za kvalitou našich výstupov, a to po stránke obsahovej aj formálnej. Môžete sa na nás spoľahnúť a spracované návrhy či riešenia použiť bez toho, aby ste sa museli obávať faux pais a protireakcie obchodného partnera. Pred odovzdaním podkladov klientovi ich interne posudzujeme a snažíme sa eliminovať všetky potenciálne nedostatky.

Okrem konzultácií v slovenskom a českom jazyku sme schopní zabezpečiť relevantné výstupy v ďalších svetových jazykoch, prioritne v anglickom, nemeckom a japonskom jazyku.

Uvedomujeme si, že v raných štádiách projektu naši klienti potrebujú najmä výkon v čo najkratšom čase. Na projekty nasadzujeme našich konzultantov a expertov, ktorí projekt berú ako svoju prioritu a venujú mu potrebné penzum času.

Okrem odborných konzultácií poskytujeme aj služby biznis konzultácií a projektového poradenstva, vrátane konzultácií projektového manažmentu, prípadne vedenia projektu formou outsourcingu. Vieme, že metodika nie je dôležitejšia ako matéria, znalosti a skúsenosti z projektového riadenia uplatňujeme tak, aby dodržiavanie pravidiel nezaberalo viac času ako odborná práca.