GBCA projekty

New Business Opportunities

V rámci diverzifikace a stability investičního portfolia aktivně vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti zejména v těch oblastech, které propojují tradiční průmyslovou a řemeslnou dovednost s novými technologiemi. Věříme, že právě propojení technologií s tradičními postupy bude i v budoucnu nejvyšším nositelem hodnoty.

schema